EPA 8081 (OC)(Water)

EPA 8081 (OC)(Water)

Analyte RL
a,b, d-BHC 0.05 ug/L
Alachlor (Lasso) 0.50 ug/L
Alert (Pirate) 0.05 ug/L
Aldrin 0.04 ug/L
Benfluralin (Balan, Benefin) 0.10 ug/L
Bifenox (Modown) 0.10 ug/L
Boscalid 0.10 ug/L
Bromacil 0.05 ug/L
Captafol 0.04 ug/L
Captan 0.02 ug/L
Chlordane (alpha=gamma) 0.05 ug/L
Chlorobenzilate (Acaraben) 1.00 ug/L
Chlorothalonil (Bravo) 0.04 ug/L
Cyanazine 0.10 ug/L
Dacthal (Chlorthal) 0.04 ug/L
p,p'-DDD 0.10 ug/L
o,p'-DDE 0.04 ug/L
p,p'-DDE 0.04 ug/L
o,p'-DDT 0.10 ug/L
o,p'-DDT 0.10 ug/L
Dichlobenil (Casoron) 0.30 ug/L
Dichlone 0.10 ug/L
Dicloran (Botran) 0.10 ug/L
Dicofol (Kelthane) 0.10 ug/L
Dieldrin 0.02 ug/L
Dyrene (Anilazine) 1.00 ug/L
Endosulfan alpha 0.04 ug/L
Endosulfan beta 0.04 ug/L
Endosulfan sulfate 0.04 ug/L
Endrin 0.04 ug/L
Ethafluralin (Sonalan) 0.10 ug/L
Folpet 0.10 ug/L
Heptachlor 0.03 ug/L
Heptachlor epoxide 0.05 ug/L
Indoxacarb 0.10 ug/L
Iprodione (Rovral) 0.10 ug/L
Lindane (gamma-BHC) 0.04 ug/L
Linuron 1.00 ug/L
Methoxychlor 1.70 ug/L
Metribuzin 0.05 ug/L
Mirex 0.05 ug/L
Myclobutanil (Rally) 0.50 ug/L
Oxadiazon (Ronstar) 0.10 ug/L
Oxyfluorfen (Goal) 0.04 ug/L
Pendimethalin 0.02 ug/L
Pentachloronitrobenzene (PCNB) 0.04 ug/L
Perthane (Ethylan) 0.10 ug/L
Polychlorinated Biphenyls 1.25 ug/L
Profluralin (Tolban) 0.10 ug/L
Procymidone 0.10 ug/L
Pronamide (Kerb, Propyzamide) 0.20 ug/L
Propiconazole 1.00 ug/L
Pyrethrins (Total) 0.25 ug/L
Tetradifon (Tedion) 0.10 ug/L
Toxaphene (Attac) 2.50 ug/L
Triadimephon (Bayleton) 0.10 ug/L
Trifloxzystrobin 0.10 ug/L
Triflumizole 0.50 ug/L
Trifluralin (Treflan) 0.10 ug/L
Vegadex (Diethyldithiocarbamic Acid) 0.10 ug/L
Vinclozolin (Ronilan) 0.10 ug/L