EPA 8318 (Water)

EPA 8318 (Water)

Analyte RL
Aldicarb 0.5 ug/L
Aldicarb Sulfone 0.5 ug/L
Aldicarb Sulfoxide 0.5 ug/L
Carbaryl 0.5 ug/L
Carbofuran 0.7 ug/L
3-OH Carbofuran 0.7 ug/L
Methiocarb 0.7 ug/L
Methomyl 0.5 ug/L
O-phenyl phenol 0.5 ug/L
Oxamyl 0.7 ug/L
Propoxur 0.7 ug/L